Götene


Götene

Utställning Brännebrona, Götene
Söndag 2 Juni 2019
Besiktning från 08.00 Utställningen startar 09.00
Anmälningsblankett
Och upplysningar:
Götene:   Johan Tropp 0511-80032, 0702417705
Anmälningsavgifter:
Samtliga klasser exkl. valpklass  300 kr, valpklass 150 kr.
Medlemsavgift 395 kr. Anmälningsavgift måste ovillkorligen inbetalas samtidigt med insändandet av anmälan på.Bankgiro 5004-0005 Västergötlands stövarklubb
Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna
krävs för att ställa ut på utställningenAnge på inbetalningskortet vilken hund avgiften avser och på
Anmälningsblanketten vilka jaktprovsmeriter hunden har.
Anmälningsblanketter finns i medlemsbladet samt på hemsidan 


Anmälningstid
 : senast inkommen 2019-05-22

Domare: Göran Fasten

Klassindelning:

Valpkl. uppnått 6 månader men ej fyllt 9 mån.

Juniorkl.         – ” –   9  – ” –     – ” –    18 mån.

Unghundsklass.     15 – ” –              24 mån.

Jaktklass uppnått 15 mån.2 ökl/sr/jaktprov.

Ökl. uppnått 24 mån.

Vet. Kl. uppnått 8 års ålder

Ch. Kl. svensk eller int. UCH

Avelsklass

Uppfödarklass

Vaccination:	Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas
		Hund under 1 år :  Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder
		Hund över 1 år :    Skall vara vaccinerad vid 1 år eller senare.
		Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:	Hund född efter 961231 måste vara ID-märkt genom tatuering
		eller mikrochips.

1.Fyll i formuläret. 2.Kontrollera uppgifterna. 3. Tryck på skicka


Information om hunden

Kön: HaneTik

Ras:

Född:

Namn:

Reg.nr:

Fader:

Faderns reg.nr.:

Moder:

Moderns reg.nr.:

Klass:

Plats

GöteneTranemo

Information om ägaren

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postadress:

Telefon:

E-post: (Obligatoriskt)

Uppfödare:


Gällande bestämmelser beträffande hundens vaccination samt fastställda regler för jaktprov och utställningar iakttages vaccination (datum):

Övriga frågor:

Bli medlem i Västergötlands stövarklubb.


Ansök om medlemskap