Västergötlands Stövarklubb

Anmälan

1.Fyll i formuläret. 2.Kontrollera uppgifterna. 3. Tryck på skicka


Information om hunden

Kön:  Hane Tik

Ras:

Född:

Namn:

Reg.nr:

Fader:

Faderns reg.nr.:

Moder:

Moderns reg.nr.:

Prov

 December, Elit Januari, Elit Februari, Elit SR-prov

Information om ägaren

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Uppfödare:

Önskar bli medlem i stövarklubb

 Ja Nej


Gällande bestämmelser beträffande hundens vaccination samt fastställda regler för jaktprov och utställningar iakttages vaccination (datum):

Övriga frågor: