Västergötlands Stövarklubb

Jaktprovsregler

De ny jaktprovsreglerna som skall tillämpas från och med hösten 2017 hittar du på denna länk.

Länk till nya jaktprovsregler gällande 2017 till 2022
Våra jaktprovsdomare kommer att utbildas under våren/sommaren -17.