Västergötlands Stövarklubb

Klubben


Kom ihåg att efter nyår så upphör klubbens postgiro och att alla inbetalningar görs på bankgiro 5004-0005


 VEM ÄR KLUBBEN?

Klubben utgörs av medlemmarna (idag ca: 595 st) och det beslutande organet är årsmötet. Det bästa sättet att vara med och påverka beslut om klubbens inriktning och verksamhet är att vara närvarande på årsmötet eller något av klubbmötena som hålls en gång om året. Har man ett förslag så skicka in en motion till styrelsen senast den 1 Mars innevarande år.