Senaste Nyheterna

 

 

LÄS ALLA VÅRA NYHETER HÄR INNE


SM rävdrivande stövare 2020

Jämtland/Härjedalens Stövarklubb arrangerar SM för rävdrivande stövare 2020.
Uttagning till provet sker på föregående års provresultat.
Stövar SM för harhundar samt DM uttagningar 

Svenska Stövarklubben beslutade 2020-06-27 att Stövar SM för harhundar med tillhörande DM uttagningar ska genomföras 2020. Stor hänsyn ska tas till rådande pandemiläge. Utöver Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer ska nedanstående följas.

• Inga domare, vägvisare eller funktionär i provledning som tillhör riskgrupp äger rätt att deltaga under provet (+70, individ med underliggande sjukdom eller individ med sjukdomssymptom motsv). För deltagande hundekipage gäller egenansvar.

• Inga andra än deltagare, domare, vägvisare och funktionär i provledning äger rätt att närvara vid provet, OBS 50 personersgränsen.

• ”Endomarsystem” ska tillämpas i syfte att minimera antalet individer på plats. Dessa tillsätts av arrangerande klubb.

• Inga gemensamma middagar arrangeras.

• Endast provledning, och domare deltar vid kollegium.

• Eventuell invigning, presentation av hundar, lottning, delgivning av resultat och prisutdelning sker utomhus.

• Hygienåtgärder vidtas i samband med måltider och samlingar.

• Det ska finnas god tillgång på toaletter och hygienutrymmen.

• Social distansering 2 m skall iaktas.

• Ovanstående grundar sig bl.a på Folkhälsomyndighetens, anvisningar, riskbedömningsverktyg och restriktioner.

Om pandemiläget förändras till det sämre och det kommer ut skärpta riktlinjer/restriktioner kan arrangemanget ställas in med kort varsel efter beslut av Svenska Stövarklubben.

Nordiska mästerskapen i Norge och Europapokalen som skulle gått i Serbien är inställda.

Styrelsen
Svenska Stövarklubben

 

 


 

Gratis medlemskap för valpköpare

Svenska Stövarklubben inför från 2020-06-01 fritt medlemskap i sex månader för nya stövar(j)ägare. Kategorin nya ägare av stövare är en viktig skara att få med i klubbverksamheten. Klubben har under en längre tid tappat i registreringar av valpar och där med medlemmar. Målsättningen är att stövarägare ska vara medlemmar i Svenska Stövarklubben över tid.

Utöver den negativa påverkan färre registreringar har så påverkar även bristen på verksamhet. Nu ser vi fram mot en höst där vi kan öppna upp med några utställningar och att verksamheten återgår mot det normala med jakt och prov.

I satsningen är uppfödaren nyckelpersonen att påverka som marknadsförare av klubben. När köparen hämtar sin valp ska även erbjudandet om medlemskap förhoppningsvis vara en naturlig del i valpköpet. Det kommer finnas en länk på vår hemsida och via SKK´s medlemsguide att anmäla fritt medlemskap för nya stövarägare.

Fritt medlemskap i sex månader är en förmån för de som tidigare inte varit medlem i Svenska Stövarklubben. Medlemskapet ska tecknas i anslutning till köpet av valpen/hunden och innebär att man får två nummer av tidningen ”Stövaren”. Kategorin fritt medlemskap berättigar inte till start på utställningar och jaktprov.

 

 


 

Ordförande informerar 2020-06-06

Vår verksamhetsplan som gjordes för denna säsongen har vi fått göra stora avsteg ifrån men vi hoppas att vi på något sätt kan starta vår verksamhet igen så snart vi får.

Vårt årsmöte är planerat till den 16/8 men det råder mycket osäkerhet kring detta. 

När det gäller  SM under säsongen så är det nog inte klart vem av lokalklubbarna som arrangerar SM för rävhundar.

Gällande SM för harhundar så är förvirringen total när Värmlands Stövarklubb  publicerat att det inte blir något SM. 

Det kan tyckas mycket märkligt eftersom det är Svenska stövarklubben som är arrangör för SM och inte lokalklubben.Svenska har inte kommit med någon information om det är inställt.

Min högst personliga uppfattning är att i november borde det gå att arrangera ett SM om man följer Folkhälsomydighetens riktlinjer.

Det är hundarna som skall bedömas i skogen som är det viktigaste inte att samlas till någon stor middag på kvällen.

Jag hoppas verkligen att man hittar arrangörer till våra SM.

 

Vi stövar folk är ju födda med stort tålamod så nu gäller det att ligga kvar på tappten och väntar på bättre tider.

Håll koll på hemsidan och facebook där vi kommer med mer information.

 

Er ordförande

Anders

 


Nya domare och även dom som känner sig osäkra med nya redovisningssystemet,
tag kontakt med Lennart Ragnarsson för mer info då det planeras en träff för utbildning kring detta.
Tele Lennart: 070-6521125Ny redaktör för vår sida i Stövarenchristianj@live.se

Text och bilder skickas  så han sedan sänder vidare,
allt kommer inte kunna vara med men vi försöker så gott det går.
Resultat från utställnigar och prov kommer alltid att komma med i första hand,
även info kring vad som händer i klubben.

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Västergötlands stövarklubb.


Ansök om medlemskap