Utställning Tranemo


INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING 2021-08-08

Tranemo                Söndag den 8 augusti vid Hagatorpet

Information:           Göran Aronsson, 0702-770661, ga.aronsson@gmail.com

Upplysningar:          Besiktning från 08:00, bedömningen börjar 09:00 

 

Anmälningsavgifter:    Samtliga klasser 300 kr. utom valpklass 150 kr.  

                       Anmälningsavgift  måste ovillkorligen

                       inbetalas samtidigt med insändandet av anmälan på

                       Bankgiro 5004-0005, Västergötlands Stövarklubb.  

                       Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna

                       krävs för att ställa ut på utställningen.

                                             

                       Ange på inbetalningskortet vilken hund avgiften avser och på

                       anmälningsblanketten vilka jaktprovsmeriter hunden har.

 

Anmälningstid:       Senast inkommen 2020-08-01

                     OBS. För sent inkommen anmälan godtages ej.

 

Domare:               Marie Gadolin  

Klassindelning:      Valpkl.          uppnått 6 månader men ej fyllt 9 mån.

                     Juniorkl.        – ” –     9       – ” –             18 mån.

                     UHKL              -”-     15        -”-               24 mån

                     Jaktklass        uppnått 15 månader (2 ökl/sr jaktprov)

                     Ökl.                  – ” –    15 månader

                     Chkl              Utställningschampion

                     Vetkl             uppnått 8 års ålder

                     Avelsklass

                     Uppfödarklass

Vaccination:         Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas.

Hund under 1 år :    Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder

Hund över 1 år :     Skall vara vaccinerad vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:         Alla hundar måste vara ID-märkta.. Vid mikrochipsmärkning: meddela på anmälan!!.

 

1.Fyll i formuläret. 2.Kontrollera uppgifterna. 3. Tryck på skicka


Information om hunden

Kön: HaneTik

Ras:

Född:

Namn:

Reg.nr:

Fader:

Faderns reg.nr.:

Moder:

Moderns reg.nr.:

Klass:

Plats

GöteneTranemo

Information om ägaren

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postadress:

Telefon:

E-post: (Obligatoriskt)

Uppfödare:


Gällande bestämmelser beträffande hundens vaccination samt fastställda regler för jaktprov och utställningar iakttages vaccination (datum):

Övriga frågor:

 

Bli medlem i Västergötlands stövarklubb.


Ansök om medlemskap