Tranemo


Tranemo

INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING 2018

Tranemo                Söndagen den 12 augusti vid  Hagatorpet

Anmälningar            Göran Aronsson, Harstigen 8, 51435 Tranemo

Upplysningar:          0702-770661, 0730-238314   

 

                       GÖR EN E-ANMÄLAN                                          

Anmälningsavgifter:    Samtliga klasser 300 kr. utom valpklass 150 kr.  

                       Anmälningsavgift  måste ovillkorligen

                       inbetalas samtidigt med insändandet av anmälan på

                  Bankgiro 5004-0005, Västergötlands Stövarklubb.  


Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna
krävs för att ställa ut på utställningen.

                                             

                     Ange på inbetalningskortet vilken hund avgiften avser och på

                     anmälningsblanketten vilka jaktprovsmeriter hunden har.

Anmälningstid:       Senast inkommen 2018-08-01

                     OBS. För sent inkommen anmälan godtages ej.

Domare:               Ulf Wall Vi förbehåller oss rätten till ändring av domare.  

Klassindelning:      Valpkl.          uppnått 6 månader men ej fyllt 9 mån.

                     Juniorkl.        – ” –     9       – ” –             18 mån.

                     UHKL              -”-     15        -”-               24 mån

                     Jaktklass        uppnått 15 månader (2 ökl/sr jaktprov)

                     Ökl.                  – ” –    15 månader

                     Chkl              Utställningschampion

                     Vetkl             uppnått 8 års ålder

                     Avelsklass

                     Uppfödarklass

Vaccination:         Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas.

Hund under 1 år :    Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder

Hund över 1 år :     Skall vara vaccinerad vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:         Alla hundar måste vara ID-märkta.. Vid mikrochipsmärkning: meddela på anmälan!!.

Bli medlem i Västergötlands stövarklubb.


Ansök om medlemskap