Västergötlands Stövarklubb

Götene

Utställning Brännebrona, Götene
2Juni 2019
Besiktning från 09.00 Utställningen startar 10.00
Anmälan i första hand via hemsidan. Anmälan
och upplysningar Götene:

Johan Tropp  0702-417705
Kjell Skogsberg 0702-203733

Anmälningsblankett finns även i medlemsbladet.

Gör en e-anmälan

Anmälningsavgifter:
Samtliga klasser exkl. valpklass  300 kr, valpklass 150 kr.  Medlemsavgift 395 kr

Anmälningsavgift måste ovillkorligen

inbetalas samtidigt med insändandet av anmälan på.

Bankgiro 5004-0005 Västergötlands stövarklubb
Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna
krävs för att ställa ut på utställningen

Ange på inbetalningskortet vilken hund avgiften avser och på
Anmälningsblanketten vilka jaktprovsmeriter hunden har.
Anmälningsblanketter finns i medlemsbladet samt på hemsidan

Anmälningstid : senast inkommen 22-05-19

Domare: Göran Fasten

Klassindelning:

Valpkl. uppnått 6 månader men ej fyllt 9 mån.

Juniorkl.         – ” –   9  – ” –     – ” –    18 mån.

Unghundsklass.     15 – ” –              24 mån.

Jaktklass uppnått 15 mån.2 ökl/sr/jaktprov.

Ökl. uppnått 24 mån.

Vet. Kl. uppnått 8 års ålder

Ch. Kl. svensk eller int. UCH

Avelsklass

Uppfödarklass

Vaccination:	Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas
		Hund under 1 år :  Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder
		Hund över 1 år :    Skall vara vaccinerad vid 1 år eller senare.
		Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:	Hund född efter 961231 måste vara ID-märkt genom tatuering
		eller mikrochips.