Västergötlands Stövarklubb

Bertil Roséns HP Ökl

Bertil Roséns HP
Bästa unghund Öppen klass, hare.

Statuter:
Tilldelas yngsta hund, oavsett ras, som erövrat 1:a pris öppenklass på hare.
Egenskapspoängen får ej vara lägre än 52.
Tilldelas endast hund där ägaren är medlem i Västergötlands Stövarklubb.

Statuterna justerade av styrelsen för Västergötlands stövarklubb, mars 2014.