Vandringspriser


Vandringspriser och pokaler

Som medlem i Västergötlands Stövarklubb kan du tävla om ett flertal vandringspriser.
Diplom och vandringspriser delas ut vid årsmötet.

Vandringsprisets namn Beskrivning Länk till fullständiga statuter
Hamiltonpokalen Gäller Hamilton och högsta poäng vid klubbens ordinarie elitprov  Hamiltonpokalen
Schillerpokalen Gäller Schiller och högsta poäng vid klubbens ordinarie elitprov  Shillerpokalen
Finnpokalen Gäller Finnsk och högsta poäng vid klubbens  ordinarie elitprov  Finnpokalen
Smålandspokalen Gäller Småland och högsta poäng vid klubbens ordinarie elitprov  Smålandspoklaen
Holsljungaprovets VP Bästa hund vid Holsljunga provet
Rävpokalen Ekl. Bästa rävhund vid Särskilt elitprov Räv
Rävpokalen Ökl. Bästa rävhund vid Särskilt prov Räv.
Skaraborgs Dreverklubbs VP Bästa rävhund vid öppenklassprov  Skaraborgs Dreverklubbs vandringspris
Jägarmyrens VP Svenska stövarraser och endast tikar som erhållit pris på räv  Jägarmyrens VP
Hedersledamöternas VP  Äldsta förstapristagaren oavsett res o kön vid klubbens ordinarie jaktprov  Hedersledarmöternas VP
Lennarts Ur o Guld VP  Bästa hund vid Decemberprovet  Lennarts Ur & Guld VP
Skallpriset Ökl. VP  Öppenklasshund som tilldelats högsta poäng på skallmomenten.  Skallpris Ökl VP
Skallpokalen VP  Högsta poäng på skallmomenten vid klubbens ordinarei elitprov  Skallpokalen VP
Arne Bengtssons minne Högsta sammanlagda egenskapspoäng vid två provtillfällen. Ej rörligt elitprov  Arne Bengtssons minne
Bertil Rosens HP Ökl.  Bästa unghund. 1:a Pris på Hare Bertil Roséns HP Ökl
Bertil Rosens HP Ekl.  Bästa unghund Ekl. 1:Pris på Hare Bertil Roséns HP Ekl
Flyåsens VP (poängpris)  Gäller Finsk stövare
Gösta Gustavssons (poängpris)  Gäller Hamiltonstövare
Jämtland Härjedalens (poängpris)  Gäller Schillerstövare
Sydsvenska Stkl. (poängpris)  Gäller övriga raser
Ebbarps VP (DM)  Bästa klubbhund
Klubbmästerskap ersätter DM uttagningen
 Ebbarps VP (DM)
Jaktprovsdomarpris  Jaktprovdomare som samlat flest poäng, dömt mest, under gälade säsong  Jaktprovsdomarpris

Bli medlem i Västergötlands stövarklubb.


Ansök om medlemskap